Marvel at the sight of eagles hunting deer many times bigger

 
https://youtu.be/Mob3CQ9yywI

It is a rare – and brutal – example of nature at work.

A powerful golden eagle swoops on an unsuspecting Sika deer, digs in its claws in and tries to drag its prey away.

These images, captured by zoologists in a nature reserve the remote Lazovsky region of southeast Russia, show a particularly audacious attack which sees the eagle fell an animal several times its own size.

Đại bàng vàng lao thẳng xuống tấn công chú hươu xấu số
Golden eagle sprung straight down to attack the ill-fated deer
Sức mạnh khổng lồ giúp đại bàng hạ gục chú hươu
Huge power helps the eagle defeat the deer
Đại bàng tung cánh nâng bổng chú hươu lên không
The eagle spread its wings and lifted the deer into the air
Nâng con mồi nặng gấp nhiều lần cơ thể lên không trung
Lifting prey many times heavier than your body into the air
Dùng móng vuốt bám chắc con mồi kéo đi trên không
Use the claws to hold the prey firmly and drag it through the air
Bắt đầu thưởng thức con mồi
Start enjoying the prey
Con hươu xấu số chỉ còn lại những miếng xương sau khi bị đại bàng ăn thịt
The ill-fated deer was left with only bones after being eaten by an eagle

https://youtu.be/Mob3CQ9yywI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *